Tag: tijd

Meedogenloos

Ik maakte van deze prachtige nazomerdag gebruik om een fietstocht te ondernemen. Die bracht me onder meer naar de kust, waar ik getuige was van de genadeloze verwoesting van de zandsculpturen, die gedurende twee maanden het Oostendse strand opfleurden. Een meedogenloze kraan maakte het werk van 33 kunstenaars uit 13 landen binnen de kortste keren met de grond gelijk. Terwijl ik dat ietwat meewarig stond te bekijken welde er spontaan een gedicht in me op. Als ik niet omringd was geweest door honderden andere toeschouwers zou ik het wellicht uit volle borst gedeclameerd hebben, begeleid door het pathetische bruisen van de zee. In plaats daarvan geef ik het hieronder een bescheiden plaatsje:

Zandsculpturen

 

Ainsi, c’est indéniable
toute création
et toute passion
est un château de sable.
Amour, joie ou mépris
haine, pleur ou tristesse
amitié, allégresse
sont par le temps détruits.
Yann Martin

Vertaling:
Derhalve valt het niet te ontkennen dat iedere schepping en iedere passie een zandkasteel is. Liefde, vreugde of misprijzen, haat, tranen of droefenis, vriendschap en vrolijkheid worden door de tijd verwoest.

Weetje

Wisten jullie dat het signaal van hogedefinitietelevisie (hdtv) vijf à tien seconden vertraging heeft op dat van de standaarddefinitie (sd)?

Als jullie zich dus straks in hd aan een partijtje voetbal uit het verre Brazilië verlustigen en jullie buren doen hetzelfde, maar dan in sd, kan het gebeuren dat zij al volop aan het juichen zijn nog voor jullie ook maar kunnen vermoeden dat er een doelpunt op til is.
 
Dat wisten jullie waarschijnlijk niet, maar nu weten jullie het dus wel.

Dus: deuren en ramen dicht!

Stiptheid: 0 op 60

Als er iets is waar ik me geweldig aan stoor, dan zijn dat mensen die het niet zo nauw nemen met het nakomen van afspraken en de daarmee gepaard gaande stiptheid.

Ik weet met volstrekte zekerheid dat ik nog nooit te laat op een afspraak ben verschenen. Ik weet met even grote stelligheid dat ik, indien dat ooit wel het geval zou zijn, door overmacht bijvoorbeeld, desnoods bergen zal verzetten om de andere partij binnen de kortste keren op de hoogte te brengen van de vertraging.

Ik heb inmiddels negenenvijftig afspraken met mijn fysiotherapeut achter de rug. Hij is nooit op de afgesproken tijd te mijnent verschenen. Geen enkele keer! Meestal was hij ongeveer een kwartier te laat, vaak ook een halfuur, soms meer dan een uur. Vandaag moet ik mijn laatste beurt krijgen … nu ja, ik bedoel behandeling, maar dat hadden jullie vast goed begrepen. Hij zou vanmorgen om halfnegen hier zijn.

Het is ondertussen halfelf geweest en ik heb nog niemand gezien of gehoord. Als men mij en de ziekteverzekering meer dan € 22 aanrekent voor een sessie van nog geen halfuur, vind ik dat ik toch minstens wat respect en een telefoontje waard ben als men het afgesproken tijdstip niet kan nakomen. Ik ben ook iemands kindje.

Ik zal hem straks eens flink de mantel uitvegen … als hij tenminste verschijnt.

Overmaat schaadt

Toen ik vanmorgen het ledikant ontsteeg … Pfff! Ik stel de zaken veel mooier voor dan ze waren. Er was namelijk geen sprake van ontstijgen. Ik vrees zelfs dat er geen geschikt werkwoord bestaat voor de niet bepaald atletische of sierlijke wijze waarop ik mijn bed verliet.
 
Herstel! Ik gooi het noodgedwongen over een andere boeg. 

Toen ik vanmorgen opstond, voelde ik meteen dat dit een speciale zondag zou worden, al wist ik toen nog niet in wat voor opzicht. Ondertussen weet ik dat wel. Dit is een speciale zondag, want er zitten te veel uren in.

Ik ben dus eigenlijk een uur te vroeg uit de korf gekropen. 

En dan nog dit:

liefde

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme