Uit voorzorg

Zou men in het hiernamaals over internet beschikken? Houden de bewoners zich daar onledig met het lezen van wat hun aardse verwanten en vrienden allemaal aan de openbaarheid prijsgeven? Ik denk het niet, maar het behoort tot de mogelijkheden. De wonderen zijn zelfs de wereld niet uit, dus bestaat er een geredelijke kans dat ze in de eeuwigheid nog vaker geschieden, want allen daar aanwezig kunnen waarschijnlijk toveren, of toch iets van die strekking.

Jullie zullen het me dan ook niet ten euvel duiden dat ik het zekere voor het onzekere neem en even een berichtje naar mijn vader aan de overkant stuur. Je weet nooit waar dat goed voor kan zijn. Een beetje voorspraak is nooit weg.

Dag pa

Je bent jarig vandaag. Ik zou hier en nu graag een ‘lang zal hij leven’ aanheffen, maar dat lijkt me gezien jouw toestand een beetje ongepast, al blijf je wat mij betreft natuurlijk altijd voortleven. Laat ik het dan maar op een ‘in de gloria’ houden.

Ik hoop dat mama en zusje bij je zijn, zodat jullie er met zijn drieën een feestelijke dag van kunnen maken, al is rijstepap met bruine suiker dan niet echt jouw favoriete kostje, zelfs niet als je die met gouden lepeltjes tot je mag nemen.

Met mij, hiernederwaarts, gaat alles naar behoren. Het gezicht dat ik ‘s morgens onder het scheermes vandaan schraap, lijkt steeds meer op dat van jou. Dat zal je allicht verheugen. Met het verstrijken der jaren sluipen er trouwens meer van jouw trekjes mijn wereld en mijn leven binnen, al is het vooralsnog niet zo dat ik, net als jij, de verjaardagen vergeet van wie me lief en dierbaar zijn. Niet dat ik je dat nu nog kwalijk neem.

Ik heb vandaag aan jou gedacht. Ik denk nog dagelijks aan je.

Je zoon

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme