De donderslag die een scheet was

Zoals ik gisteren voorspelde, heb ik in de avonduren deelgenomen aan Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Het voortbrengsel van Arnon Grunberg stelde me enigszins teleur, want het bleek lang niet de moeilijkdoenerij waarmee men de kijker de duivel pleegt aan te doen. Het resultaat was dan ook navenant. De deelnemers ter plekke maakten gemiddeld slechts 13 fouten, terwijl dat verleden jaar nog 32 was. De winnaars vergisten zich slechts 4 keer. Winnaars, inderdaad. Ze waren met zijn tweeën: ene Marret Kramer uit het Nederlandse Haarlem en Freek Braeckman, nieuwsanker van de VRT en gewezen slimste mens ter wereld.

─”En jij?” hoor ik jullie nieuwsgierig vragen. “Wat heb jij ervan terechtgebracht?”
Wel, het is nogal moeilijk om niet zienderogen met trots vervuld te raken als je slechts twee fouten op je conto moet schrijven. Ik probeer die gevoelens dan ook meesterlijk te verbergen, maar desalniettemin beken ik op enigszins bedremmelde toon dat ik me inderdaad slechts twee keer vergiste.
– Ik schreef diepgegronde in één woord, terwijl dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld diepgewortelde, er twee moeten zijn: diep gegronde.
– Ik schreef weleens in één woord, terwijl dat er eveneens twee moeten zijn, althans volgens Het Groene Boekje, maar niet volgens Van Dale: wel eens.

Ergo: als ik me in Den Haag bevonden had, zou men me tot winnaar uitgeroepen hebben en mocht ik zowel de Dikke Van Dale als een fraaie gouden pen in ontvangst nemen. Ik was evenwel niet in Den Haag, maar daarom niet getreurd, want ik bezit al een Dikke Van Dale en ja, ik ben zelfs eigenaar van een gouden pen.

Wat mij nog het meest verbaasde, was het resultaat van de ook in Vlaanderen bekende en uitstekend Nederlands sprekende Waal, Christophe Deborsu: journalist bij de RTBF. Hij had niet alleen de moed om deel te nemen aan dit Nederlandstalige onderonsje, maar hij bestond het om zich slechts aan tien fouten te bezondigen. Compliment! Daar kan Elio Di Rupo een punt aan zuigen … eh … misschien is dat vanwege Elio’s geaardheid niet meteen de geschiktste uitdrukking … daar kan Elio Di Rupo een voorbeeld aan nemen.

Wie zich aan het hele dictee wil vergapen, kan deze link aanklikken: Zelfverminking.