Luisteren met één oor

Het gebeurde plots. Ik zat aan mijn schrijftafel toen er in mijn rechteroor iets plaatsgreep, dat ik tot nu toe enkel in het hooggebergte heb ervaren: een klik, waardoor er een soort sluier over mijn gehoor viel, alsof ik met een prop watten alle geluid dempte.

Omdat de doofheid aanhield en ik me slechts op een veertigtal meter boven de zeespiegel bevond, viel ik ─ niettegenstaande het moede uur ─ een vriendin lastig. Ze is arts en ze verstaat derhalve de kunst om lichamelijk benadeelde mensen te versleutelen. Ze verzocht me luid te neuriën. Ik liet blijken dat ik dit nogal belachelijk vond, dus verstrekte ze me tekst en uitleg.

Een Amerikaanse oordeskundige, Jeffrey Harris, heeft een eenvoudige test bedacht. Wie last heeft van een verstopt oor, moet luid neuriën. Als je stem het luidst klinkt in je dichtgeslibde oor, bevindt de verstopping zich in het middenoor en is die het tijdelijke gevolg van een verkoudheid. Hoor je je stem echter luider in je goede oor, dan is er meer aan de hand en moet je onverwijld een arts raadplegen.

Ik ging dus vrolijk aan het neuriën en tot mijn grote opluchting klonk dat gebrom aanzienlijk luider in mijn ‘slechte’ oor.
─”Wat moet je doen als je beide oren verstopt zijn?” vroeg ik lachenderwijs.
─”Dan helpt deze test natuurlijk niet”, zei ze.

Het valt mij op dat dokters vaak geen, of slechts een onderontwikkeld gevoel voor humor hebben. Ze hebben er geen oren naar.