Geef haar eens ongelijk!

vliegtuigcrashIk heb eindelijk uitsluitsel gekregen omtrent een kwestie die de mensheid al ruim een eeuw en mij in het bijzonder al jaren bezighoudt:

Waar zit je het best om een vliegtuigcrash te overleven?

Zelfs het rijkelijk van allerhande weetjes gestoffeerde internet vermag daar geen afdoend antwoord op te geven.

De vraag kwam gisteren aan bod tijdens een televisiequiz, waarin al eens gelachen mag worden. De aan de beurt zijnde kandidate hoefde niet eens lang na te denken om ons met haar antwoord te verrassen.
─”Thuis!” zei ze op een toon die geen tegenspraak zou dulden.

Als een vliegtuig niet op de gebruikelijke manier op de begane grond afstevent, kun je inderdaad beter thuis zitten, op voorwaarde dat het neerstortende gevaarte niet op het dak van jouw thuis terechtkomt natuurlijk, maar dat zou een aan het ongelofelijke grenzende tref zijn.

The Author