Zwatelen en zweten

Het is me een raadsel waar ik — nederig van snit zijnde — de euvele moed vandaan haal, om niet in eerbied voor een bekende Vlaming te verstikken, maar hem onverbloemd terecht te wijzen en hem mede te delen dat hij mijn ergernis opwekt. Jullie horen me niet beweren dat ik een trouwe en fervente fan van het televisieprogramma Blokken ben, want dat is niet zo. Niettemin bevindt de presentator ervan, Ben Crabbé, zich bijna dagelijks op de achtergrond van mijn bezigheden en telkens weer slaagt hij erin mij te irriteren.

Hij heeft namelijk de bijzonder vervelende gewoonte om het eenvoudige woordje ’sport’ met een Engelse tongval uit te spreken, gebruik makend van de befloerste, Angelsaksische r. In het Nederlands hoort men zich echter van de rollende r — ook tongpunt-r genoemd — te bedienen, of desnoods de huig-r — alias brouw-r of uvulaire r — aan te wenden. Hij bezondigt zich vrijwel iedere dag aan deze fout en telkens steekt er dan een licht onbehagen in me op, want ik kan op dat gebied weinig hebben. Als hij in de boosheid volhardt, zal ik hem de toegang tot mijn woning ontzeggen, hetgeen vanzelfsprekend nefast zou zijn voor zijn kijkcijfers en zijn daarmee gepaard gaande populariteit.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om er hem op te wijzen dat hij voortaan misschien beter een jasje of een trui kan aantrekken als hij op het scherm moet verschijnen. Presenteren in hemdsmouwen of sportief shirt mag dan misschien vlot overkomen, maar in zijn geval levert dat binnen de kortste keren een onappetijtelijke, om niet te zeggen wansmakelijke aanblik op, vanwege de fenomenale okselvijvers die hij tentoonspreidt. Daar zit geen televisiekijkend mens op te wachten, vooral ook omdat zijn programma en de herhalingen ervan steevast rond etenstijd op de buis komen.

Ik hoop dat hij het me niet al te kwalijk zal nemen dat ik de beer geen jurk aantrek en hem niet met galante woorden omstrengel, maar van een presentator verwacht ik dat hij zijn taal beheerst en zijn uiterlijk verzorgt. Anders moet hij maar een nieuw beroep kiezen. Drummer bijvoorbeeld. Of Kreuner. Of drummer bij De Kreuners.