Wandelend doorheen welriekende dreven

Ik heb … nieuwe schoenen gekocht. De drie puntjes van het beletselteken in de vorige zin verklappen dat ik even aarzelde. Ik diende namelijk een klipje te omzeilen. Ik wilde eerst een paar nieuwe schoenen schrijven, maar toen bedacht ik plots dat het misschien een nieuw paar schoenen moest zijn. In onderga ongeveer dezelfde twijfel als ik de laatste twee of de twee laatste moet gebruiken, maar hier biedt de logica uitkomst, of anders onder meer het taalnet van de VRT.

Voor mijn nieuwe schoenen verstrekte internet evenwel geen uitsluitsel, dus wendde ik me tot de taaltelefoon, 078 15 20 25, waar een behulpzame man, wellicht een schriftgeleerde, samen met mij naar een oplossing zocht. We waren het er spoedig over eens dat beide zinnen correct waren, met dien verstande dat het bij een paar nieuwe schoenen niet noodzakelijk om een saamhorig paar gaat (qua merk, kleur, maat), wat wel het geval is bij een nieuw paar schoenen.

Ik heb dus een nieuw paar schoenen gekocht en ik ontdekte pas na mijn thuiskomst dat het merk ervan Rieker was. Rieker nog aan toe! Dat voorspelt ook weinig goeds. Als ik daar maar geen zweetvoeten van krijg. rieker

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme