Tag: Europa

Brexit en #engice

Het zit de eigengereide Britten duidelijk niet mee de laatste tijd. Hun voornemen om uit de Europese Unie te stappen zorgt voor nogal wat binnenlandse strubbelingen en nu hebben een stel IJslandse voetballers het bestaan om het Engelse team in de pan te hakken en uit het Europese Kampioenschap te kegelen. Het zou me niet verbazen als ze binnenkort de Noordzee willen verlaten, of dat ze een petitie opstarten om de wedstrijd opnieuw te spelen.

Meneer spreekt talen … 5

DagvandeTalen

Het is vandaag de Europese Dag van de Talen en ik ben danig in mijn nopjes, want talen zijn dusdanig mijn lust en mijn leven dat ik ervoor gezorgd heb dat ik er me beroepshalve elke dag mee kan vermeien.

Klapnik Westvlams
Ik spreek Nederlands
I speak English
Je parle le Français
Ich spreche Deutsch
Hablo castellano (español)
Io parlo italiano
Eu falo português
Latine loquor
Mi parolas Esperanton

Mag dat volstaan, Europa, of moet ik ook nog een keer beTALEN? Het zal wel zeker?

De stemming zat er al goed in

Ik pleeg van mijn hart geen moordkuil te maken, dus mag iedereen weten dat ik vanmorgen om tien voor negen, na bijna drie kwartier aanschuiven, al mijn stemmen heb toevertrouwd aan de mensen van:

N-VA

Ik ben er namelijk van overtuigd dat Vlaanderen er niet kwalijk zal bij varen als zij wat in de melk te brokken hebben.

Trahit sua quemque voluptas
Vergilius
Een mens z’n lust is een mens zijn leven

Veel geschreeuw en weinig wol

Het eerste verkiezingsdruksel is in mijn brievenbus neergedwarreld, anderhalve maand voor de feiten.
Deze allerminst benijdenswaardige primeur is voor een opvolger op een kamerlijst van Open VLD. Zijn betoog klinkt zo rooskleurig en bemoedigend dat men er haast optimistisch zou van worden. Hij belooft me gouden bergen en zal ongetwijfeld slechts met een molshoop komen aanzetten. Wie het eerst komt, het eerst maalt, zal hij gedacht hebben, maar dan heeft hij verkeerd gedacht. Ik zal net zo min voor hem stemmen als voor een andere kandidaat van zijn clubje. Nog voor geen honderd pond klontjes.

Opstekers

Het Europese parlement heeft een strengere tabaksrichtlijn goedgekeurd. Europarlementariër Marianne Thyssen verscheen dienaangaande op de televisie en ze stak het niet onder stoelen of banken dat ze daar bijzonder opgetogen over was … eh … zowel over die nieuwe richtlijn als over haar verschijning op het ruitje. Ze opende haar mond en sprak:

“We willen vooral vermijden dat jongeren starten met roken, want daar begint de verslaving.”

Ik was perplex. Dat was een bewering waarmee men een afro kon ontkroezen. Wie had ooit kunnen bevroeden dat een rookverslaving begint met het roken van een sigaret?

Ik dacht onwillekeurig terug aan lang vervlogen tijden, aan een gespreksavond over drugs die ik samen met mijn spitsbroeder Reinhold bijwoonde. De spreker van dienst probeerde ons te overtuigen van het bestaan van de steppingstonetheorie: het denkbeeld dat het gebruik van softdrugs automatisch tot het consumeren van het zwaardere spul leidt. Hij opende zijn mond en sprak:

“Het is een vaststaand feit dat de grote meerderheid der heroïneverslaafden met marihuana begonnen is.”

Waarop Reinhold de hand opstak, om zodoende het woord te vragen en te krijgen. Hij opende de mond en sprak:

“Het is een nog vaststaander feit dat een nog grotere meerderheid der heroïneverslaafden begonnen is met melk.”

Ja, Reinhold was een gisse knaap en dat is hij overigens nog steeds. In een zalig vroeger ─ mais où sont les neiges d’antan? ─ lurkten we regelmatig samen aan stevige pretsigaretten, maar we hebben ons geen van beiden ooit aan het zwaardere spul gewaagd. Dat is een vaststaand feit.

Een regelrechte schande

In het Belgische Ciney hebben mistevreden melkveehouders enkele jaren geleden ─ september 2009 ─ actie gevoerd tegen de lage melkprijzen en zo maar eventjes 6 miljoen liter van dat kostbare vocht op een akker gedumpt, met veel tralala en onder grote belangstelling van de pers. We stonden erbij en we keken ernaar.

In de Belgische hoofdstad hebben boze melkveeboeren gisteren ─ 26 november 2012 ─ opnieuw 15.000 liter van datzelfde kostbare vocht verkwanseld, teneinde hun protest tegen de lage melkprijzen kracht bij te zetten. We stonden er weer bij en we keken er opnieuw naar?

Een recent rapport van de Verenigde Naties stelt dat het aantal mensen dat honger lijdt inmiddels de kaap van 1 miljard overschreden heeft en dat er jaarlijks 15 miljoen kinderen van de honger sterven. We staan er weliswaar bij, maar we kijken er niet naar.

Ik zal toch zeker niet de enige zijn die daar van ganser harte niets van begrijpt? Kunnen ze daar geen melkpoeder van maken dan? Of mis ik iets?

confrontatie

Geldzaken

Hoe lang, zo vroeg ik me af, is de euro nu al de gangbare munt in een groot aantal Europese landen?
─”Al meer dan tien jaar!” sisten mijn hersens driftig in mijn oor, maar ik was niet geneigd om meteen te geloven wat mijn grijze cellen me influisterden, want ze hebben me al vaker voor schut gezet.
Ik ging te rade bij internet en daar vernam ik dat mijn geheugen me inderdaad niet in de steek liet en het zelfs bij het rechte eind had. We gebruiken de euro sinds 1 januari 2002.

Hoe komt het dan, zo vroeg ik me af, dat ik een decennium later nog altijd bedragen naar Belgische frank moet omrekenen, om precies te weten wat iets kost?
─”Omdat wij lui zijn en vasthouden aan ingesleten gewoonten”, bekenden mijn hersens spontaan. “Bovendien heb je ons volgepropt met een wel heel opdringerige talenknobbel, zodat we maar heel zelden de kans krijgen om ons met mathematische spinsels te vermeien.”

Ik blijf me aan onze oude munteenheid vastklampen. Als er in een gesprek of in lectuur een bedrag in euro opduikt, moet ik dat eerst wisselen om het naar waarde te schatten. Daarom houd ik meestal een japanner binnen handbereik, maar soms kan ik niet over zo’n machientje beschikken en dien ik een beroep te doen op mijn breinkracht. Het is dat ik bijzonder slecht in hoofdrekenen ben. Daar zijn geen woorden voor. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik de Belgische frank via het eenvoudige omrekeningsgetal 40 kan bereiken, maar desalniettemin sla ik regelmatig de bal mis, waardoor ik geregeld voor verrassingen kom te staan.

Ik word daar zo moe van, hè! Weet je wat? Ik zal tot nader order niets meer betalen. Hoef ik ook niet meer te rekenen.

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme