Tag: China

Met alle Chinezen! ─ 2

Ik heb meestal goeie zin in ’t leven en ben eigenlijk optimistisch van nature. Het ligt derhalve niet in mijn aard om me als doemdenker op te stellen, wat niet belet dat het virus, dat danig ons leven en de lente van 2020 vergalt, mij zorgen baart.

Ik voor mezelf ben er stellig van overtuigd dat Corona geen kwaadaardige speling van de natuur is, maar een experiment dat lelijk uit de hand gelopen is en waarschijnlijk in een Chinees laboratorium zijn oorsprong vindt.

Bovendien ben ik de mening toegedaan dat onze Belgische regering, zover daar al sprake van kan zijn, deze onverkwikkelijke toestand op uitermate stuntelige wijze aanpakt, geruggensteund door virologen, zoals bijvoorbeeld ene Marc Van Ranst, die van zichzelf denken dat ze de wijsheid in pacht hebben, maar feitelijk in een bordeel nog geen hoer kunnen vinden en over COVID-19 oordelen als een blinde over kleuren. Als domheid gepaard gaat met dominantie zijn we nog niet jarig.

Ik vrees dat de lente van 2020 ons nog lang zal heugen, verondersteld natuurlijk dat we die overleven. Ik mag het van harte hopen.

Ik ben een rat

De Chinezen zijn op feestelijke en vooral luidruchtige wijze aan het jaar van het paard begonnen. Volgens hun dierenriem ben ik helaas geen edel ros, maar een ordinaire rat. Laat dat nu net een van de weinige dieren zijn die ik niet zo goed trek, ja, dat me zelfs enige afschuw inboezemt. In mijn gewone doen ben ik een steenbok en dat is weliswaar ook voor verbetering vatbaar, maar ik kan ermee leven. Ratten daarentegen … Nog een geluk dat ik geen Chinees ben.

Op de website van de nieuwsredactie van de VRT kon je voor de aardigheid een beknopt horoscoopje van je Chinese teken opvragen en raadplegen. Dat heb ik natuurlijk even gedaan, want voor een geintje ben ik altijd te vinden. Dit was het resultaat.

horoscoop

Ben ik expressief? Zeer zeker.
Ben ik charmant? Dat beweert men toch.
Ben ik koppig? Gewis?
Ben ik opportunistisch? Ik vrees van wel.
Ben ik goed georganiseerd? Absoluut.
Heb ik de neiging om perfectionistisch te zijn? Helaas wel.
Heb ik een neus voor zaken? Ik denk het niet.
Ben ik zeer sociaal? In geen geval.
Hou ik van reizen? Zonder enige twijfel.

Dat is dus 7 op 9. Toegegeven: het komt aardiger in de buurt dan ik verwachtte. Misschien moet ik mijn mening herzien: ratten vallen eigenlijk nog behoorlijk mee in de kook.

Ratten zijn ook mensen

“U bent een rat”, afficheerde de website op ongegeneerde wijze nadat ik op hun verzoek mijn geboortedatum had ingetikt.
“Kijk naar je eigen!” riep ik danig verongelijkt naar mijn scherm.
Ik vond het ongehoord dat men me klakkeloos met een dier vergeleek, temeer omdat men dan ook nog een beest uitkoos dat op weinig sympathie kan rekenen en meestal zelfs flink benauwt. Bij nader toezien verwonderde het me enigszins dat men me met het vormelijke u aansprak. Wie iemand verwijten naar het hoofd slingert, voelt zich meestal niet geroepen om zich van de beleefdheidsvorm te bedienen. Ik begreep spoedig dat men me, naar aanleiding van het Chinees nieuwjaar, wilde verrassen met een horoscoopje van het teken dat ik zou meegekregen hebben als ik als Pekineesje het levenslicht had aanschouwd: de rat. Aangezien ik nu als een Steenbok door het leven huppel, lijkt dat knaagdier me niet bepaald een verbetering te zijn.

tekenDe eigenschappen die ze me toedichten of aanwrijven stroken meestal met de werkelijkheid. Expressief, charmant, koppig en opportunistisch … dat klopt aardig. Ik ben vrij goed georganiseerd en hel helaas veel te vaak over naar perfectionisme, waardoor ik voortdurend moet ondervinden dat perfectie niet van deze wereld is. Wat die neus voor zaken betreft, is dat bij mij alleszins een heel klein neusje en wie zoals ik kluizenaarsneigingen vertoont, kan men echter bezwaarlijk een sociaal type noemen, maar reizen is dan weer mijn lust en mijn leven.

Alles wel beschouwd, denk ik dat ik toch maar een Steenbok blijf. Met alle Chinezen!