Kort van stof

Ik ben klassiek geschoold ─ Latijn en Grieks ─ en ik herinner mij levendig de opwinding die zich van mijn uitsluitend door jongens bevolkte klas meester maakte, toen op een dag de schoonste aller vrouwen uit de baren van de zee oprees: Aphrodite. Zij was blank als het schuim waaruit ze geboren werd. Beminnelijkheid en lieftalligheid lagen op haar glimlachend gelaat. Haar lichaam was met een schaartje geknipt. Om kort te gaan: zij was zeer begeerlijk voor de lusten des mans.

We aanhoorden het merkwaardige scheppingsverhaal met rode oortjes, om van de rest nog te zwijgen. Wisten wij toen veel dat de bekoorlijke Aphrodite eigenlijk het gevolg was van een afgehakte en in zee gegooide penis. In katholieke scholen censureerde men dergelijke details vakkundig weg, teneinde onze ongerepte zielen niet te bezoedelen en ons aldus voor eeuwig branden in de hellepoel te behoeden.

Via de televisie zag ik gisteren een man de golven ontstijgen. De manier waarop hij dat deed, kon in de verste verte niet aan de bevalligheid van Aphrodite tippen. Ook zijn verschijning riep niet meteen het beeld van een Griekse godentelg bij me op. Hij was kennelijk aan het laatste loodje van een grootse onderneming bezig, want op het strand stond een aantal mensen hem op te wachten. Omdat ik mijn toestel net iets te laat had aangezet, kreeg ik geen uitsluitsel omtrent zijn prestatie. Vermoedelijk was hij iets overgezwommen. Een oceaan behoorde volgens mij niet tot de mogelijkheden, maar een kanaal, een straat of een andere zee-engte zeer zeker wel.

Hij bevond zich nog niet helemaal op het droge of hij werd reeds door journalisten omstuwd. Zij duwden hem met ontzagwekkende plopkappen toegeruste microfoons onder de neus en vroegen naar zijn bevindingen.
─“Ik kan er slechts twee dingen over zeggen”, sprak de zwemmer. Hij pauzeerde even om de spanning wat op te drijven, loosde toen een grondeloos diepe zucht en verkondigde: “Hè hè!”
Daarmee had hij zijn twee dingen blijkbaar gezegd, want hij maaide de verbaasde journalisten opzij en vervolgde zijn weg.