Knorren

De onverbiddelijke liefde en de daarmee gepaard gaande allesverzengende hartstochten zijn tot heel veel in staat en kunnen zelfs de meest honkvaste mensen naar verre buitenlanden lokken, omdat ze ongebruikelijk veel geven om iemand die daar woont en op ze rijmt.

Gisteren vergastte de televisie ons op het wedervaren van een Vlaamse deerne, die aanvankelijk enkel hogelijk bekoord was door de charmes van Thailand, maar tijdens een bezoek met een jonge ingezetene van dat land kennismaakte en dientengevolge in grenzeloze liefde ontstak. Zij klapte in mekaar als een strandstoel en hij dacht dat zij de maan opgehangen had, dus raakten ze door Amor bevleugeld en besloten ze het cadeau van elkaars leven te zijn. Ze vestigden zich in Chiang Mai, waar ze vandaag de dag in hun fraaie woning onderdak aan toeristen verschaffen en avontuurlijke trektochten voor ze organiseren.

De heer des huizes behoort eigenlijk tot de Karen: een stam die hoog in de door onherbergzame jungle ingepalmde bergen woont. Hij nam ons mee naar zijn geboortegrond en we waren getuige van het nogal primitieve leven dat men daar leidde. En toen gebeurde het!

Voorzien van een knuppel, die het midden hield tussen een boomstam en een stevige tak, betrad hij een omheind perk, waarin zich een roetzwart varkentje ophield. Hij slaagde erin het luid krijsende dier te vangen en gaf het vervolgens een naargeestig klinkende tik op zijn kop. Tonk! Kennelijk had hij niet goed gemikt of te weinig kracht gebruikt, want het beest bleef nog wat weeklagen, tot hij het de genadeslag toediende.

De camera zoomde zowaar in om de gruwelijke handeling nauwgezet vast te leggen en ik zat verbijsterd naar die beelden te kijken. Wat is dat nu voor ongein? De twee kinderen die in mijn gezelschap vertoefden waren er zelfs compleet ondersteboven van en toen de ouders ze een kwartier later kwamen ophalen, was dat het eerste wat ze te horen kregen.

Als men in een programma nodig de moord op een varken moet tonen, wil ik dat graag vooraf weten zodat ik niet willens nillens met een slachtpartij geconfronteerd word. Het zit me bovendien niet lekker dat men zondagavond halfzeven een geschikt tijdstip voor dergelijke taferelen vindt. Achteraf krijg je daar gegarandeerd knorren over.

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme