Een hyperboreeër? Ik?

─”Er is aan jou meer dan een steekje los”, opperde een vriend van me, nadat ik hem opgezadeld had met een van mijn idiote hersenkronkels, die ik jullie gevoeglijkheidshalve bespaar. “Je bent zo gek als een springmuis”, voegde hij daaraan toe.
─”Zeg dat wel!” knikte ik gretig. “Blij toe! Als je gek bent beleef je heel veel lol in het leven en je hoeft je nooit zorgen te maken.”

Hij keek me aan alsof snuitkevers bezig waren mijn wenkbrauwen weg te vreten en toen ik ook nog wat gekke bekken trok, haalde hij de schouders op en schudde meewarig het hoofd.
─”Wat zou hij geslikt hebben?” vroeg hij zich af.

En nu vertrekken we samen op een fietstocht naar ik weet niet waar. Dat wordt lachen!

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme