Zwijnenboel

zwijnDe bossen die mij gemoedelijk en vaak zelfs barmhartig omringen waren gisteren het toneel van een meedogenloze slachtpartij. Hoewel de jacht momenteel gesloten is, vanwege het door de barre winteromstandigheden ernstig verzwakte wild, greep er een door het Agentschap voor Natuur en Bos georganiseerde drukjacht op everzwijnen plaats, omdat de dieren op dit moment het makkelijkst te verschalken zijn. Er zijn er zo’n veertig afgeschoten.

─”Voor niet-experts is het moeilijk te begrijpen, maar deze actie kadert binnen de bestrijding van de everzwijnenpopulatie en valt niet onder de opschorting van de jacht die door Vlaanderen werd aangekondigd omwille van de aanhoudende vrieskou”, beweert een woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos.

─”De drukjacht op everzwijnen was met minstens dertig geschoten evers een groot succes”, zegt een andere woordvoerder van hetzelfde agentschap. “De jacht was nodig omdat de overpopulatie al maanden zorgt voor economische schade aan landbouwgewassen.”

Ik ben absoluut niet blij met deze gang van zaken. Ik mag dan misschien een niet-expert zijn volgens de hogervermelde woordvoerder, maar ik weet heel zeker dat de everzwijnen hier eertijds uitgezet zijn door jagersverenigingen en jachtliefhebbers. Met alle gevolgen van dien. Dat men dieren in de natuur vrijlaat om die vervolgens ter vermaak te doden, beschouw ik als ontoelaatbaar en ik wil daar dan ook met klem tegen protesteren.  

Zowel de heren van Natuur en Bos als alle jagers mogen van deze niet-expert korte armpjes krijgen, zodat ze zich niet kunnen krabben als er mieren in hun kloten bijten.

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme