Gaan met de banaan!

2013

Ik wens …

 • dat je serene rust vindt in een wereld die je misschien niet altijd begrijpt;
 • dat de pijn die je ondervond en de conflicten die je hebt meegemaakt je de kracht mogen geven, om tijdens je levenstocht moedig en optimistisch elke nieuwe uitdaging aan te gaan;
 • dat je nooit de mensen veronachtzaamt, wiens liefde en begrip je begeleiden, zelfs wanneer je je verschrikkelijk alleen voelt;
 • dat een vriendelijk woord, een schouderklopje en een warme glimlach de geschenken mogen zijn die je elke dag ontvangt en weggeeft;
 • dat de raadgevingen van degenen die je bewondert een deel van jou mogen worden, zodat je er altijd een beroep op kunt doen;
 • dat je nooit vergeet dat de mensen wiens leven je hebt aangeraakt en door wie jouw leven werd beroerd voor altijd deel van je uitmaken, zelfs als die ontmoetingen minder voorstelden dan je verhoopte: de inhoud van zo’n ontmoeting is belangrijker dan de vorm ervan;
 • dat je niet al te zeer in de ban raakt van materiële zaken, maar dat je daarentegen de onschatbare waarde ontdekt van de goedheid des harten;
 • dat je elke dag de tijd mag vinden om schoonheid en liefde te ontdekken in de wereld die je omringt;
 • dat je beseft dat hetgeen je op een zeker ogenblik mist, in een volgend moment ruimschoots je deel kan zijn; wat vandaag niet is, kan morgen komen; je zwakheid van nu, zal zich binnenkort misschien tot je grootste kracht ontwikkelen;
 • dat je de toekomst bekijkt als zijnde gevuld met beloften en mogelijkheden; probeer alles wat je meemaakt te beschouwen als een ondervinding die de moeite loont;
 • dat je genoeg innerlijke kracht vindt om zelf te bepalen wat je waard bent, zodat je niet afhankelijk bent van hoe anderen jouw verwezenlijkingen beoordelen;
 • dat je je altijd bemind mag voelen.
Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme