Uitgejubeld huwelijk

Ze liepen samen door de supermarkt. Zij vertoonde symptomen van opgeprikte deftigdoenerij. Hij dobberde in haar kielzog en verstopte zich achter een tobberige gelaatsuitdrukking. Toen ontmoette zij een vriendin. De dames begonnen tegen elkaar aan te kakelen.

taartspringen─”Wij moeten vanavond naar het verjaardagsfeest van Marc”, verklapte zij.
─”O, wat leuk!” riep de vriendin.
─”Leuk?!” protesteerde zij. “Ik heb niets om aan te trekken.”
─”Dan kunnen ze je misschien gebruiken om uit de taart te springen”, opperde haar echtgenoot laconiek.
Ze keek hem eerst aan alsof hij een knallende veest gelaten had tijdens een begrafenisplechtigheid en daarna leek ze van plan om tot handgemeen over te gaan.
─”Ach, lik mijn reet!” verried ze toen dat ze minder precieus was dan ze liet uitschijnen.
─”Dat zou uren duren”, zei de man.

Ik vluchtte snel een andere gang in en daar hing ik machteloos van het lachen over mijn karretje.

The Author