Diagonaal

Het gebeurt niet vaak, maar af en toe laat ik me verleiden tot het invullen van een ouderwets kruiswoordraadsel, of dat althans te proberen, want meestal breng ik er niet veel van terecht.

Gisteren liet ik in het gezelschap van een vriendin de avond voorbijkuieren. Terwijl zij zich met een handwerkje onledig hield, bladerde ik door een tijdschrift, tot ik plots een kruiswoordraadsel in het vizier kreeg. Ik greep een schrijfstok en begon letters in hokjes onder te brengen.

─”Acrobatische dans van tien letters”, mompelde ik halfluid.
─”Horizontaal of verticaal?” vroeg zij.

Nee, ze is niet blond.
Het woord was breakdance. Zowel horizontaal als verticaal.

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme