Modegril

Zondag moeten wij ─ de ingezetenen van o dierbaar België het heilig land der vaad’ren, die in de dagen van olim, toen de kippetjes keurslijven droegen en Julius Caesar in deze contreien huishield, voorwaar als de dappersten aller Galliërs golden ─ ons opnieuw en nog maar eens ter stembus begeven. Je kunt er niet naast kijken dat er verkiezingen zitten aan te komen. Dat kijken mogen jullie trouwens letterlijk opvatten, want de politici verdringen zich op het televisiescherm om naar de gunst van de kiezer te dingen en hun ei kwijt te kunnen, hetgeen vanzelfsprekend met schier oeverloos gekakel gepaard gaat.

bochtIk heb een paar van die debatten gevolgd en wat mij opviel, was dat de deelnemers zonder uitzondering herhaaldelijk en tot vervelens toe de kennelijk zeer in de mode zijnde uitdrukking dat is (wel heel) kort door de bocht in de mond namen. Gotsammejakkes! Ik kreeg het er behoorlijk van op mijn teringtietjes en het duurde dan ook niet lang of ik nam een kloek besluit: de partij, waarvan een vertegenwoordiger die frase in mijn bijzijn uitspreekt, zelfs al is dat op de televisie, zal zondag mijn stem niet krijgen. Daar! Dat is misschien wel heel kort door de bocht, maar ik meen het, hoor!

Het zit er bijgevolg dik in dat ik zondag blanco zal stemmen.

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme