Volgens de regels van de kunst

De restauratie van het Lam Gods, het zich in de Gentse Sint-Baafskathedraal bevindende 15e eeuwse retabel van de broers Van Eyck, zal pas volgende maand beginnen. Men heeft immers een beroep gedaan op de wereldvermaarde en hooggewaardeerde Spaanse restauratrice, Cecilia Jiménez, en die kan zich niet eerder vrijmaken. Zij kwam onlangs nog in het nieuws door de waarlijk magistrale restauratie van het fresco Ecce Homo, dat zij met veel verve (?) nieuw leven inblies, dankzij haar niet te evenaren kunde. De afbeelding hieronder geeft blijk van haar uitzonderlijke vakmanschap en de liefhebbers van de Vlaamse primitieven kunnen er zich dus op verlaten: Cecilia Jiménez zal het Lam Gods niet ter slachtbank leiden.