Er stond geen paard op de gang

─”Het moet niet nog gekker worden”, zei een kennis vanmorgen tegen me.
─”Prijs je gelukkig dat er geen paard op de gang stond”, meesmuilde ik.

Hij is eigenaar van een flatgebouw en in die hoedanigheid verhuurt hij zes appartementen aan gegadigden van diverse pluimage. Een van hen is een man die zich tijdens het sluiten van de overeenkomst vrij onopvallend gedroeg en allerminst idiote hersenkronkels liet bevroeden, maar achteraf toch een beetje een rare snuiter bleek te wezen.

Al enkele weken beklaagden de medebewoners zich over de rare, enigszins blatende geluiden die vanaf zijn terras opstegen en lawaaimolest veroorzaakten. Dientengevolge voerde de eigenaar gisteren een kleine inspectie uit, om op het desbetreffende terras een bijna volwassen schaap aan te treffen. Hij deelde de huurder mee dat dit volgens het contract absoluut niet kon, maar die betwistte dat met klem en diepte het document in kwestie op. De overeenkomst vermeldde inderdaad honden en katten, maar maakte nergens gewag van andere dieren.

En daar sta je dan met je goeie gedrag.

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme