Gratis korting

Een vriendin deelde me mee dat ze onlangs een grote speelgoedzaak bezocht had. De feestdagen liggen immers in het verschiet en vrijgevige kindervrienden ─ in ‘t nette vanzelfsprekend ─ zijn al volop bezig stoomboten en rendiersleeën vol te stouwen.
─”Je bent er wel vroeg bij”, vond ik, om iets te zeggen.
─”Nu kan je er koopjes doen”, liet ze het zich glunderend aanleunen. “Ze geven kortingen tot min vijfentwintig percent.”
─”Bestaan er ook winkels waar je kortingen van plus zoveel percent krijgt?” vroeg ik langs mijn neus weg?
Ze keek me aan alsof ik haar ijsje had gestolen en ze van plan was om daarom tot handgemeen over te gaan.
─“Ga op een landmijn zitten!” sneerde ze.

Ik denk dat ze lange tenen heeft. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Waar moet ik nu in vredesnaam een landmijn opduikelen? Zouden Sinterklaas of de Kerstman me die kunnen bezorgen?