Goeie genade!

In de United States klimt de jaarlijkse slachtpartij van kalkoenen naar een hoogtepunt, omdat de traditie nu eenmaal wil dat die opgebaarde vogels morgen als hoofdgerecht de dissen ter gelegenheid van Thanksgiving sieren. Voor dat feestgedruis losbarst, zullen de media echter nog veel aandacht besteden aan een nogal onnozele ceremonie in het Witte Huis, waar president Obama vanavond genade zal verlenen aan twee van die hoenderen. Iemand zal de Verenigde Staters toch eens duidelijk moeten maken dat men enkel genade kan schenken aan wie iets misdaan heeft. Ik ben er zeker van dat die kalkoenen niets op hun kerfstok hebben.

Wie wel wat op zijn kerfstok heeft, maar in mijn ogen absoluut geen pardon verdient ─ dat zou de genade overvragen zijn ─ is de dinosaurusdrol die verleden maandag in het West-Vlaamse Hooglede-Gits een beschermde blauwe reiger neerhaalde met een pijl uit zijn boog. Hoewel men het dier in het vogelopvangcentrum van Beernem met de beste zorgen omringde, is men er helaas niet in geslaagd het te redden. Ik hoop dat men die vermaledijde boogschutter bij de kladden grijpt en dat hij zijn gerechte straf niet zal ontlopen. Voor een harde kwast moet er een scherpe beitel zijn.

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme