Is Clitoris een Grieks eiland?

Bart De Wever, populair politicus, voorzitter van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) en verleden jaar bijna ‘de slimste mens ter wereld’ liet zich om onnaspeurbare redenen fotografisch vereeuwigen in het gezelschap van de kersverse Miss België: ene Cilou Annys. Nu is hij niet bepaald moeders mooiste en bovendien ligt België hem niet echt nauw aan het hart, dus blijft het een raadsel waarom P-magazine uitgerekend hem uitkoos om samen met Cilou naar het vogeltje te kijken.

De televisie was vanzelfsprekend getuige van deze unieke samenkomst en maakte van de gelegenheid gebruik om Cilou een paar vragen te stellen.
─”Wat weet je over Bart De Wever?” wilde men weten.
Cilou dacht diep na. Haar oogopslag liet een minimum aan hersenactiviteit vermoeden. Toen antwoordde ze:
─”Hij is Belgisch van internationaliteit.”

Ik zou er uit mezelf nooit opgekomen zijn. Hoewel onze miss niet meteen een groot licht is, ziet ze de dingen kennelijk groots. Weg met de nationaliteit! En vrede op aarde natuurlijk, aan de mensen van goede wil en alle internationaliteiten.