Een glorieus uitzicht

We hadden wat te bespreken en de man nam me mee naar zijn werkkamer. Toen hij de deur van dat vertrek opende, stonden we onverhoeds … eh … oog in oog met de hoog opgestoken en zeer weerspannige kont van zijn vrouw, die om onnaspeurbare redenen op handen en knieën over de parketvloer kroop.
─”A room with a view”, merkte haar echtgenoot laconiek op, want hij is niet alleen grappig en onvoorspelbaar, maar tevens zeer bij de pinken.
Ik vond dat een in hoge mate geinige kwinkslag en schoot dus in de lach. Het uitzicht krabbelde overeind.
─”Eerst ons lekker maken en ‘t mooiste laten zitten”, probeerde ik op schalkse wijze ook een duit in het zakje te doen.
Ik merkte meteen dat de vrouw des huizes daar geen aardigheid in had. Ze wierp me enkele mesblikken toe en haar levensgezel kreeg in het voorbijgaan zelfs een stevige peut. De hele avond zweeg ze boekdelen.

The Author