Een stille wenk?

Op een schilderkunstig pleintje in Brugge is een artiest neergestreken en aan de slag gegaan. Een kwikzilverige deugniet van een jaar of zeven staat een wijle aandachtig toe te kijken hoe de man het glorieuze stadsgezicht op het doek penseelt en vraagt dan beleefd:
─”Meneer, hoe krijgt u dat er nu weer áf?”