Een ezel stoot zich … Juist!

De meesten van jullie zullen ondertussen reeds weten dat ik boeken verafgood en daarom over een zeer uitgebreide bibliotheek beschik. Een van de door mij gekoesterde juwelen is een eerste druk uit 1848 van Vanity Fair, het meesterwerk van William Makepeace Thackeray, dat verlucht is met door de schrijver gemaakte pentekeningen en initialen. Ik beschouw het als een kostbaar boek, al heb ik er werkelijk geen idee van het waard is … of nu nog waard zou kunnen zijn, want een klein jaar geleden heb ik het uitgeleend aan een onverlaat, die op iedere pagina de vertaling van onbegrepen woorden neerpootte. Het resultaat van deze wandaad heb ik toen op mijn blog aanschouwelijk gemaakt en daar kunnen jullie desgewenst via deze link van ‘genieten’: Naar de verdommenis. Ik mag me gelukkig prijzen dat de vandaal een potlood en geen pen gebruikte, want anders zou het boek onherroepelijk beschadigd geweest zijn. Nu is er misschien nog wat aan te doen, al zal dat ongetwijfeld veel geduld en uiterste zorg vereisen.

In een recenter verleden ben ik een oud en zeldzaam tijdschrift kwijtgeraakt, omdat de ontlener ervan er niets beters op gevonden had dan ‘het boekje’ met het oud papier mee te geven.

Hoewel ik gezworen had om nooit nog wat uit te lenen, is het — zwakkeling die ik ben — bij een intentie gebleven. In juni heb ik het boek ‘Waar Maas en Schelde vloeien’ van Frans Ramon Boschvogel aan een kennis meegegeven, zodat zijn zoontje een spreekbeurt kon voorbereiden. Ik heb de volksschrijver Boschvogel persoonlijk gekend en het vermelde boek is eigenlijk een met talloze foto’s verlucht verslag van een reis langs alle Belgische bezienswaardigheden. Het exemplaar dat ik bezit heb ik van hem cadeau gekregen en is voorzien van zijn handtekening onder een persoonlijke, zij het hoogst clichématige opdracht: “Zon en zegen op alle wegen! Dit wens ik van harte de wakkere knape … “

Het boek is gisteren bij me teruggekeerd. Weten jullie wat het zoontje van mijn kennis gedaan heeft? Hij heeft een tiental foto’s uit dat boek geknipt! Met een schaar!

Deze wakkere knape is in alle staten! Kunnen jullie nagaan!

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme