Vuilbekken

Ik aanschouwde een reclamefilmpje dat een onuitwisbare indruk bij me achterliet. Colgate, een firma die zich sinds jaar en dag met mondhygiëne onledig houdt, introduceerde een nieuwe tandenborstel. Ik zie jullie schokschouderen en hoor jullie “nu ja, een tandenborstel” mompelen, maar het betreft hier geen ordinaire tandenborstel. Ah nee! Het is een tandenborstel met een ingebouwde … tongreiniger! Een tongreiniger?! De oorschelpen vielen me van het hoofd, mijn ogen rolden uit hun kassen en ik kneep even in mijn dij, maar ik hallucineerde werkelijk niet en ik was tevens bloednuchter.

Ik ben onmiddellijk naar de badkamer gehold, ontrolde daar kameleonsgewijs mijn tong en inspecteerde die vleeslap nauwgezet in de spiegel. Ik kon niets ontdekken dat het aanwenden van een tongreiniger noodzakelijk maakte. Gerustgesteld begaf ik even later naar de kroeg en vestigde me daar aan de tapkast. Toen zag ik hoe een jongen op speelse wijze een boze tong naar zijn meisje uitstak … en die tong was beslagen met een geelachtige … Bah, wat vies!

Ik ben snel naar huis teruggekeerd om hier neer te schrijven dat er nu een tandenborstel met een ingebouwde tongreiniger bestaat. Doe er jullie voordeel mee!

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme