Bijna juist ─ 6

Iets meer dan niets
Meer dan 27. Ik ben altijd een beetje verbaasd als ik zo’n zin lees. Het zal aan mij liggen, maar ik vind het enigszins onnozel klinken. Het is alsof de schrijver er tijdens het tellen opeens de brui aan gegeven heeft. Hoewel er geen regel voor bestaat, lijkt het me toch logischer dat men meer dan …, minder dan …, ongeveer … en consorten gebruikt in combinatie met een rond getal, dat dus op een of meer nullen eindigt. Meer dan veertig, minder dan zeshonderd, ongeveer vierduizend.

Een staande ovulatie
De quiz op de televisie kende een goede afloop, want de winnaars vingen meer dan tienduizend euro. De presentator richtte zich tot het publiek in de studio en zei:
“Dames en heren, geef ze een bewonderenswaardig applaus!”
Het was me niet helemaal duidelijk van wie hij bewondering voor die ovatie verwachtte, dus kweet ik me voor alle zekerheid dan maar van die taak en sloeg vol sprakeloze admiratie het applaus gade. Ik heb er zo’n donkerbruin vermoeden van dat de man eigenlijk een bewonderend applaus bedoelde.

Een vogel voor de kat
De voorzitter van een politieke partij besloot zijn toespraak met een vurige boutade.
“We zullen als een felix uit onze as herrijzen!” voorspelde hij.
Volgens mij moet de Felix in kwestie een kat zijn die de mythische feniks verslonden heeft.

Copyright Uilenvlucht 2018 Frontier Theme