Slaapt Dolly Parton op haar rug?

Tijdens een van mijn zwerftochten kwam ik gisteren in de buurt van Brugge bij De Damse Vaart terecht. Deze waterweg is al bijzonder fotogeniek als hij in zijn gewone doen is, maar omdat de bomen die hem flankeren en begeleiden gisteren door de vorst royaal met suiker bestrooid waren, leek het alsof een schilderij van Brueghel zich voor mijn ogen ontvouwde en tot leven kwam.

Ik had natuurlijk weer geen ‘kodakske’ bij om al die schoonheid te vereeuwigen, dus zette ik het op een romantisch mijmeren en daardoor sukkelde ik onverwachts in een goed humeur. In mijn buurt liepen wat eenden te waggelen en toen ik opmerkte dat een ervan over slechts één poot beschikte, greep dat me in het gemoed en raakte ik in grote droefenis. Dat was echter nergens voor nodig, want de lichamelijk benadeelde vogel trok zich meer dan behoorlijk uit de slag en leek zelfs leiding aan de troep te geven.
─”Zwemt een eenpotige eend in cirkels?” vroeg ik me opeens af.

Jullie hebben ongetwijfeld al kennisgemaakt met die enigszins dwaze vragen, die eigenlijk retorisch zijn omdat het antwoord erop vanzelfsprekend lijkt.

– Schijt een beer in het bos?
– Heeft Pinocchio houten kloten?
– Is de paus katholiek?
– Hebben kippen lippen?
– Is Bill Gates rijk?
– Slaapt Dolly Parton op haar rug?
En:
– Zwemt een eenpotige eend in cirkels?

Met pluimveehoudersgebaren en dito geluiden ─ kssst, kssst ─ dreef ik de familie Kwak het water in … en dientengevolge kan ik jullie mededelen dat een eenpotige eend absoluut niet in cirkels zwemt.

Over Dolly Parton en haar manier van slapen moet ik jullie vooralsnog het antwoord schuldig blijven, maar wat niet is, kan komen.